All pastila

White pastila sticks

White pastila sticks

500 rubles

Cowberry pastila

Cowberry pastila

150 rubles

Cranberry pastila

Cranberry pastila

150 rubles

Honey pastila Keep Shape

Honey pastila Keep Shape

300 rubles

Forget-me-Not - Cranberry pastila

Forget-me-Not - Cranberry pastila

500 rubles

Rose  Cranberry pastila

Rose Cranberry pastila

500 rubles

Dostoyevsky pastila

Dostoyevsky pastila

450 rubles

Strawberry pastila

Strawberry pastila

250 rubles

Raspberry pastila

Raspberry pastila

250 rubles

Orange pastila coated with chocolate

Orange pastila coated with chocolate

250 rubles

Apricot pastila

Apricot pastila

350 rubles

Cowberry pastila

Cowberry pastila

300 rubles

Cranberry pastila

Cranberry pastila

450 rubles

Lemon pastila

Lemon pastila

350 rubles

Raspberry pastila

Raspberry pastila

300 rubles

Berry pastila

Berry pastila

400 rubles